Disclaimer

Informatie over geneesmiddelen – geen medisch advies

De informatie op geneesmiddelenbijlevercirrose.nl is bedoeld voor zorgprofessionals en patiënten. Stichting Health Base geeft op deze website informatie over geneesmiddelen en geen medisch advies. Wanneer er vragen zijn over (eigen) geneesmiddelen of wanneer mensen hun geneesmiddelgebruik willen aanpassen, raden wij aan om voorafgaand met de betrokken zorgverlener(s) te overleggen.

Inhoud van geneesmiddelenbijlevercirrose.nl

De informatie op de website vormt een momentopname, en kan na verloop van tijd zijn actualiteit verliezen. SHB spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks dat de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en de adviezen en inzichten van ter zake deskundigen tot stand is gekomen, garandeert Stichting Health Base niet dat de informatie op de website vrij is van fouten of onvolledigheden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de informatie gepubliceerd op haar website. 

Aanpassen van de inhoud van geneesmiddelenbijlevercirrose.nl

Stichting Health Base houdt zich het recht voor om zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website. 

Toestemming vereist voor publicatie inhoud geneesmiddelenbijlevercirrose.nl

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Stichting Health Base.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie liggen bij SHB en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SHB, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset, via een inline link of anderszins in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

 

Privacy Statement

Op deze pagina vindt u de privacy policy en het cookie statement van Health Base voor de website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl. Health Base respecteert uw privacy en draagt zorg voor een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie en gegevens die u met ons deelt. We verzamelen gegevens en informatie over onze bezoekers voor de volgende redenen:

  • Om u te voorzien van de informatie die u bij ons opgevraagd heeft door middel van het invullen van een webformulier of het abonneren op één van onze nieuwsbrieven
  • Om onze website te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Voor alle vragen rondom ons privacy- en cookie beleid kunt terecht bij info@healthbase.nl

Formulieren op Healthbase.nl

Op verschillende plaatsen op onze website (www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl) staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in het Content Management Systeem (CMS) welke gehost is bij een derde partij en worden daarnaast doorgestuurd naar de daarvoor betreffende afdeling van Health Base die uw verzoek in behandeling neemt.

De gegevens worden per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de door u ingevulde persoonsgegevens relevant zijn. Alleen mensen van die afdeling die op dit moment werkzaam zijn bij Health Base hebben toegang tot deze persoonsgegevens, waarbij alle medewerkers van Health Base gebruik maken van een authenticatie in twee stappen om in te loggen op het netwerk.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek van uw kant. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen  binnen het CMS om meer context te geven aan formulierverzending en op die manier uw verzoek beter in behandeling te kunnen nemen.

Opslag van gegevens

De servers die worden gebruikt voor de opslag van persoonsgegevens staan in Nederland en vallen onder de Nederlandse jurisdictie. De gegevens zijn bestemd voor eigen gebruik door Health Base en worden niet buiten Nederland opgeslagen en gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van de persoonsgegevens is in de regel onbeperkt geldig.

Rechten gebruiker

U heeft het recht op:

  • inzage in de gegevens die wij van u bewaren en u kunt deze laten corrigeren, danwel verwijderen. Stuur hiertoe een bericht met uw gegevens naar info@healthbase.nl
  • het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen, zoals het toesturen van een nieuwsbrief.
  • het indienen van een klacht bij ons via info@healthbase.nl  

Wijzigingen in het privacy statement

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy statement in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, dan zullen wij er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

 

Cookie Statement

Uw privacy als gebruiker van onze website is van groot belang. Daarom informeren wij u graag omtrent het gebruik van cookies op de website van Health Base.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de browser wordt opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website gebruiken. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw computer of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. 

Welke cookies hanteert de website van Health Base en voor welk doel?

Geneesmiddelenbijlevercirrose.nl maakt gebruikt van functionele en van overige cookies. Zonder deze cookies is het gebruik van de site mogelijk minder gebruiksvriendelijk omdat er vaker door de gebruiker dient te worden ingelogd. Deze cookies worden geplaatst zonder toestemming van de gebruiker. 

Verder maakt geneesmiddelenbijlevercirrose.nl gebruik van tracking cookies. Tijdens het bezoek aan de websites kan informatie worden verzameld over het bezoek aan de website, inclusief de pagina's die worden bekeken, de browser(instellingen), de koppelingen waarop wordt geklikt en andere acties die worden ondernomen. Op basis van deze cookies kan geneesmiddelenbijlevercirrose.nl haar website en dienstverlening verbeteren. Ook worden de cookies gebruikt om rapportages te maken waarmee verantwoording wordt afgelegd over het gebruik en bereik van de websites.

De tracking cookies slaan géén persoonlijke informatie op zoals naam, adres en woonplaats: de verzamelde gegevens zijn anoniem en met die informatie is de gebruiker niet te identificeren. De cookies en de gegevens die worden verzameld, worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Statistieken

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt de website geneesmiddelenbijlevercirrose.nl gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer waardoor uw gebruik van de website kan worden geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij krijgen hierdoor inzicht in de wijze waarop de website van Health Base wordt gebruikt. Wij kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig onze website of dienstverlening verbeteren. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Met betrekking tot Google Analytics-cookies kunnen we verder aangeven dat we voldoen aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG):

1) wij hebben een amendement gegevensverwerking voor Google Analytics;
2) we hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
3) 'gegevens delen' is uitgezet;
4) we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

Cookies uitschakelen of verwijderen

De cookies worden bewaard zo lang als noodzakelijk is voor het doel. Wilt u de cookies verwijderen, bekijk dan uw browserinstellingen op uw computer. Via deze instellingen kunt u cookies verwijderen of uitschakelen.

Wijzigingen in het cookie statement

Het is niet ondenkbaar dat ons cookie statement in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, dan zullen wij er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

 

Stichting Health Base, 05-2018