Acipimox

Merknamen: Nedios, Olbetam

Gebruik acipimox alleen als uw arts dit adviseert.

Acipimox is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over acipimox met uw arts of apotheker.