Azathioprine

Merknamen:  Azafalk en Imuran.

Gebruik azathioprine alleen als uw arts dit adviseert.

Er is niet veel bekend over het gebruik van azathioprine bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over azathioprine bekend is. Ze verwachten dat de kans op bijwerkingen groter is bij mensen met levercirrose. Azathioprine kan mogelijk wel het beste geneesmiddel voor u zijn.

Wilt u weten of een alternatief misschien beter voor u zou kunnen zijn? Ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over azathioprine met uw arts of apotheker.