Contactlaxantia

Bisacodyl (Dulcolax, Nourilax®)

U kunt bisacodyl gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van bisacodyl bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over bisacodyl bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over bisacodyl met uw arts of apotheker.

Natriumpicosulfaat (Dulcodruppels, Dulcopearls®)

Gebruik natriumpicosulfaat alleen als uw arts dit adviseert.

Natriumpicosulfaat is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over natriumpicosulfaat met uw arts of apotheker.

Senna (Sennocol®)

Gebruik senna alleen als uw arts dit adviseert.

Senna is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over senna met uw arts of apotheker.

Sennosiden A + B (X-praep®)

Gebruik sennosiden A + B alleen als uw arts dit adviseert.

Sennosiden A+B is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over sennosiden A+B met uw arts of apotheker.