Cumarines

Acenocoumarol

U kunt acenocoumarol gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van acenocoumarol bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over acenocoumarol bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over acenocoumarol met uw arts of apotheker.

Fenprocoumon (Marcoumar®)

U kunt fenprocoumon gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van fenprocoumon bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over fenprocoumon bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over fenprocoumon met uw arts of apotheker.