Histamine-2-antagonisten

Cimetidine

Gebruik cimetidine niet als u levercirrose heeft. 

De kans op bijwerkingen van cimetidine is groter. In uitzonderingssituaties zal uw arts bewust voor dit middel gekozen hebben.

Maak een afspraak met uw arts om het gebruik van cimetidine te bespreken. Stop niet zonder overleg met uw arts met dit middel.

Famotidine

U kunt famotidine gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van famotidine bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over famotidine bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over famotidine met uw arts of apotheker.

Nizatidine (Axid®)

Gebruik nizatidine alleen als uw arts dit adviseert.

Nizatidine is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over nizatidine met uw arts of apotheker.

Ranitidine (Zantac®)

U kunt ranitidine gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van ranitidine bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over ranitidine bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over ranitidine met uw arts of apotheker.