Lisdiuretica

Furosemide (Lasix®)

U kunt furosemide gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is veel bekend over het gebruik van furosemide bij mensen met levercirrose. De werking en bijwerkingen van furosemide veranderen niet als u levercirrose heeft.

Bespreek vragen over furosemide met uw arts of apotheker.

Bumetanide (Burinex®)

U kunt bumetanide gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van bumetanide bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over bumetanide bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over bumetanide met uw arts of apotheker.