Metformine

U kunt metformine gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is veel bekend over het gebruik van metformine bij mensen met levercirrose. De werking en bijwerkingen van metformine veranderen niet als u levercirrose heeft.

Bespreek vragen over metformine met uw arts of apotheker.