Mycofenolaat mofetil

Merknamen: CellCept, Myfenax

Heeft u beginnende of ernstige levercirrose (stadium A of B)?

U kunt mycofenolaat mofetil gebruiken als u levercirrose stadium A of B heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van mycofenolaat mofetil bij mensen met levercirrose stadium A of B. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over mycofenolaat mofetil bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose stadium A of B heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over mycofenolaat mofetil met uw arts of apotheker.

 

Heeft u zeer ernstige levercirrose (stadium C)?

Gebruik mycofenolaat mofetil alleen als uw arts dit adviseert.

Mycofenolaat mofetil is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose stadium C. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over mycofenolaat mofetil met uw arts of apotheker.

Weet u niet welk stadium levercirrose u heeft? Kijk dan bij vragen