Nitraten

Isosorbide-5-mononitraat (Promocard®, Mono Cedocard®)

U kunt isosorbide-5-mononitraat gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is veel bekend over het gebruik van isosorbide-5-mononitraat bij mensen met levercirrose. De werking en bijwerkingen van isosorbide-5-mononitraat veranderen niet als u levercirrose heeft.

Bespreek vragen over isosorbide-5-mononitraat met uw arts of apotheker.

Nicorandil (Ikorel®)

U kunt nicorandil gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van nicorandil bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over nicorandil bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over nicorandil met uw arts of apotheker.

Nitroglycerine (Deponit T, Minitran, Transiderm-Nitro, Nitrolingual®)

U kunt nitroglycerine gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van nitroglycerine bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over nitroglycerine bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over nitroglycerine met uw arts of apotheker.

Isosorbide dinitraat (Cedocard, Isordil®)

Heeft u beginnende of ernstige levercirrose (stadium A of B)?

U kunt isosorbide dinitraat gebruiken als u levercirrose stadium A of B heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van isosorbide dinitraat bij mensen met levercirrose stadium A of B. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over isosorbide dinitraat bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose stadium A of B heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over isosorbide dinitraat met uw arts of apotheker.

 

Heeft u zeer ernstige levercirrose (stadium C)?

Gebruik isosorbide dinitraat alleen als uw arts dit adviseert.

Isosorbide dinitraat is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose stadium C. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose stadium C groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over isosorbide dinitraat met uw arts of apotheker.

Weet u niet welk stadium levercirrose u heeft? Kijk dan bij vragen