Nitrofurantoïne

Merknamen: Furabid, Furadantine

Gebruik nitrofurantoïne alleen als uw arts dit adviseert.

Nitrofurantoïne is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over nitrofurantoïne met uw arts of apotheker.