Overige antilipaemica

Ezetimib (Ezetrol®)

Heeft u beginnende levercirrose (stadium A)?

U kunt ezetimib gebruiken als u levercirrose stadium A heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van ezetimib bij mensen met levercirrose stadium A. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over ezetimib bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose stadium A heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over ezetimib met uw arts of apotheker.

 

Heeft u ernstige of zeer ernstige levercirrose (stadium B of C)?

Gebruik ezetimib niet als u levercirrose stadium B of C heeft.  De kans op bijwerkingen van ezetimib is groter. In uitzonderingssituaties zal uw arts bewust voor dit middel gekozen hebben.

Maak een afspraak met uw arts om het gebruik van ezetimib te bespreken. Stop niet zonder overleg met uw arts met dit middel.

Weet u niet welk stadium levercirrose u heeft? Kijk dan bij vragen

 

Lomitapide (Lojuxta®)

Heeft u beginnende levercirrose (stadium A)?

Gebruik lomitapide alleen als uw arts dit adviseert.

Lomitapide is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose stadium A. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over lomitapide met uw arts of apotheker.

 

Heeft u ernstige of zeer ernstige levercirrose (stadium B of C)?

Gebruik lomitapide niet als u levercirrose stadium B of C heeft.  De kans op bijwerkingen van lomitapide is groter. In uitzonderingssituaties zal uw arts bewust voor dit middel gekozen hebben.

Maak een afspraak met uw arts om het gebruik van lomitapide te bespreken. Stop niet zonder overleg met uw arts met dit middel.

Weet u niet welk stadium levercirrose u heeft? Kijk dan bij vragen