Overige calciumantagonisten

Diltiazem (Tildiem®)

U kunt diltiazem gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van diltiazem bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over diltiazem bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over diltiazem met uw arts of apotheker.

Verapamil (Isoptin®)

Heeft u beginnende of ernstige levercirrose (stadium A of B)?

U kunt verapamil gebruiken als u levercirrose stadium A of B heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van verapamil bij mensen met levercirrose stadium A of B. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over verapamil bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose stadium A of B heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over verapamil met uw arts of apotheker.

Heeft u zeer ernstige levercirrose (stadium C)?

Gebruik verapamil niet als u levercirrose stadium C heeft.

De kans op bijwerkingen van verapamil is groter. In uitzonderingssituaties zal uw arts bewust voor dit middel gekozen hebben.

Maak een afspraak met uw arts om het gebruik van verapamil te bespreken. Stop niet zonder overleg met uw arts met dit middel.