Penicillines

Amoxicilline

U kunt amoxicilline gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is veel bekend over het gebruik van amoxicilline bij mensen met levercirrose. De werking en bijwerkingen van amoxicilline veranderen niet als u levercirrose heeft.

Bespreek vragen over amoxicilline met uw arts of apotheker.

Amoxicilline/clavulaanzuur (Augmentin®)

U kunt amoxicilline/clavulaanzuur gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is veel bekend over het gebruik van amoxicilline/clavulaanzuur bij mensen met levercirrose. De werking en bijwerkingen van amoxicilline/clavulaanzuur veranderen niet als u levercirrose heeft.

Bespreek vragen over amoxicilline/clavulaanzuur met uw arts of apotheker.

Benzylpenicilline

Gebruik benzylpenicilline alleen als uw arts dit adviseert.

Benzylpenicilline is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over benzylpenicilline met uw arts of apotheker.

Feneticilline (Broxil®)

Gebruik feneticilline alleen als uw arts dit adviseert.

Feneticilline is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over feneticilline met uw arts of apotheker.

Fenoxymethylpenicilline

Gebruik fenoxymethylpenicilline alleen als uw arts dit adviseert.

Fenoxymethylpenicilline is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over fenoxymethylpenicilline met uw arts of apotheker.

Flucloxacilline (Floxapen®)

Gebruik flucloxacilline alleen als uw arts dit adviseert.

Flucloxacilline is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over flucloxacilline met uw arts of apotheker.

Piperacilline/tazobactam (Tazocin®)

U kunt piperacilline/tazobactam gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van piperacilline/tazobactam bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over piperacilline/tazobactam bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over piperacilline/tazobactam met uw arts of apotheker.