Repaglinide

Merknaam: NovoNorm

Heeft u beginnende levercirrose (stadium A)?

Gebruik repaglinide alleen als uw arts dit adviseert.

Repaglinide is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose stadium A. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over repaglinide met uw arts of apotheker.

 

Heeft u ernstige of zeer ernstige levercirrose (stadium B of C)?

Gebruik repaglinide alleen als uw arts dit adviseert.

Er is niet veel bekend over het gebruik van repaglinide bij mensen met levercirrose stadium B of C. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over repaglinide bekend is. Ze verwachten dat de kans op bijwerkingen groter is bij mensen met levercirrose stadium B of C. Repaglinide kan mogelijk wel het beste geneesmiddel voor u zijn.

Wilt u weten of een alternatief misschien beter voor u zou kunnen zijn? Ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over repaglinide met uw arts of apotheker.

 

Weet u niet welk stadium levercirrose u heeft? Kijk dan bij vragen