Sterke opioïden

Buprenorfine (Butrans, Temgesic, Transtec®)

U kunt buprenorfine gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van buprenorfine bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over buprenorfine bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over buprenorfine met uw arts of apotheker.

Fentanyl (Abstral, Actiq, Durogesic, Effentora, Instanyl, Ionsys, Pecfent, Recivit®)

Heeft u beginnende of ernstige levercirrose (stadium A of B)?

U kunt fentanyl gebruiken als u levercirrose stadium A of B heeft.

Er is veel bekend over het gebruik van fentanyl bij mensen met levercirrose stadium A of B. De werking en bijwerkingen van fentanyl veranderen niet.

Bespreek vragen over fentanyl met uw arts of apotheker.

 

Heeft u zeer ernstige levercirrose (stadium C)?

U kunt fentanyl gebruiken als u levercirrose stadium C heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van fentanyl bij mensen met levercirrose stadium C. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over fentanyl bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose stadium C heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over fentanyl met uw arts of apotheker.

Weet u niet welk stadium levercirrose u heeft? Kijk dan bij vragen

Hydromorfon (Palladon®)

Gebruik hydromorfon alleen als uw arts dit adviseert.

Hydromorfon is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over hydromorfon met uw arts of apotheker.

Methadon

Gebruik methadon alleen als uw arts dit adviseert.

Er is niet veel bekend over het gebruik van methadon bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over methadon bekend is. Ze verwachten dat de kans op bijwerkingen groter is bij mensen met levercirrose. Methadon kan mogelijk wel het beste geneesmiddel voor u zijn.

Wilt u weten of een alternatief misschien beter voor u zou kunnen zijn? Ervaart u bijwerkingen?

Bespreek vragen over methadon met uw arts of apotheker.

Morfine (Kapanol, MS Contin, Oramorph®)

U kunt morfine gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van morfine bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over morfine bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over morfine met uw arts of apotheker.

Nalbufine

Gebruik nalbufine alleen als uw arts dit adviseert.

Nalbufine is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over nalbufine met uw arts of apotheker.

Nicomorfine (Morzet®)

Gebruik nicomorfine alleen als uw arts dit adviseert.

Nicomorfine is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over nicomorfine met uw arts of apotheker.

Oxycodon (OxyContin, OxyNorm®)

U kunt oxycodon gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van oxycodon bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over oxycodon bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over oxycodon met uw arts of apotheker.

Pethidine

Heeft u beginnende of ernstige levercirrose (stadium A of B)?

U kunt pethidine gebruiken als u levercirrose stadium A of B heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van pethidine bij mensen met levercirrose stadium A of B. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over pethidine bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose stadium A of B heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over pethidine met uw arts of apotheker.

 

Heeft u zeer ernstige levercirrose (stadium C)?

Gebruik pethidine alleen als uw arts dit adviseert.

Pethidine is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose stadium C. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over pethidine met uw arts of apotheker.

Weet u niet welk stadium levercirrose u heeft? Kijk dan bij vragen

Piritramide (Dipidolor®)

Gebruik piritramide alleen als uw arts dit adviseert.

Piritramide is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over piritramide met uw arts of apotheker.

Tapentadol (Palexia®)

Heeft u beginnende of ernstige levercirrose (stadium A of B)?

Gebruik tapentadol alleen als uw arts dit adviseert.

Tapentadol is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose stadium A of B. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over tapentadol met uw arts of apotheker.

 

Heeft u zeer ernstige levercirrose (stadium C)?

Gebruik tapentadol niet als u levercirrose stadium C heeft. De kans op bijwerkingen van tapentadol is groter. In uitzonderingssituaties zal uw arts bewust voor dit middel gekozen hebben.

Maak een afspraak met uw arts om het gebruik van tapentadol te bespreken. Stop niet zonder overleg met uw arts met dit middel.

Weet u niet welk stadium levercirrose u heeft? Kijk dan bij vragen

Alfentanil (Rapifen®)

Heeft u beginnende of ernstige levercirrose (stadium A of B)?

U kunt alfentanil gebruiken als u levercirrose stadium A of B heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van alfentanil bij mensen met levercirrose stadium A of B. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over alfentanil bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose stadium A of B heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over alfentanil met uw arts of apotheker.

 

Heeft u zeer ernstige levercirrose (stadium C)?

Gebruik alfentanil alleen als uw arts dit adviseert.

Alfentanil is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose stadium C. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over alfentanil met uw arts of apotheker.

Weet u niet welk stadium levercirrose u heeft? Kijk dan bij vragen

Remifentanil

U kunt remifentanil gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van remifentanil bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over remifentanil bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over remifentanil met uw arts of apotheker.

Sufentanil (Sufenta®)

U kunt sufentanil gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van sufentanil bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over sufentanil bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over sufentanil met uw arts of apotheker.