Sulfonamiden en trimethoprim

Cotrimoxazol (Bactrimel®)

U kunt cotrimoxazol gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van cotrimoxazol bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over cotrimoxazol bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over cotrimoxazol met uw arts of apotheker.

Sulfadiazine

Gebruik sulfadiazine alleen als uw arts dit adviseert.

Sulfadiazine is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over sulfadiazine met uw arts of apotheker.

Trimethoprim

U kunt trimethoprim gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van trimethoprim bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over trimethoprim bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over trimethoprim met uw arts of apotheker.

Trimethoprim/Sulfametrol (Rokiprim®)

Gebruik trimethoprim/sulfametrol alleen als uw arts dit adviseert.

Trimethoprim/sulfametrol is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over trimethoprim/sulfametrol met uw arts of apotheker.