Terlipressine

U kunt terlipressine gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is veel bekend over het gebruik van terlipressine bij mensen met levercirrose. De werking en bijwerkingen van terlipressine veranderen niet als u levercirrose heeft.

Bespreek vragen over terlipressine met uw arts of apotheker.