Tetracyclines

Doxycycline (Doxy disp, Efracea, Vibramycin®)

Gebruik doxycycline alleen als uw arts dit adviseert.

Doxycycline is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over doxycycline met uw arts of apotheker.

Minocycline

Gebruik minocycline alleen als uw arts dit adviseert.

Minocycline is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over minocycline met uw arts of apotheker.

Tetracycline

Gebruik tetracycline alleen als uw arts dit adviseert.

Tetracycline is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over tetracycline met uw arts of apotheker.

Tigecycline (Tygacil®)

Heeft u beginnende of ernstige levercirrose (stadium A of B)?

U kunt tigecycline gebruiken als u levercirrose stadium A of B heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van tigecycline bij mensen met levercirrose stadium A of B. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over tigecycline bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose stadium A of B heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over tigecycline met uw arts of apotheker.

 

Heeft u zeer ernstige levercirrose (stadium C)?

Gebruik tigecycline alleen als uw arts dit adviseert.

Er is niet veel bekend over het gebruik van tigecycline bij mensen met levercirrose stadium C. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over tigecycline bekend is. Ze verwachten dat de kans op bijwerkingen groter is bij mensen met levercirrose stadium C. Tigecycline kan mogelijk wel het beste geneesmiddel voor u zijn.

Wilt u weten of een alternatief misschien beter voor u zou kunnen zijn? Ervaart u bijwerkingen?

Bespreek vragen over tigecycline met uw arts of apotheker.

Weet u niet welk stadium levercirrose u heeft? Kijk dan bij vragen