Thiazidediuretica

Chloortalidon

Gebruik chloortalidon alleen als uw arts dit adviseert.

Chloortalidon is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over chloortalidon met uw arts of apotheker.

Epitizide

Gebruik epitizide alleen als uw arts dit adviseert.

Epitizide is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over epitizide met uw arts of apotheker.

Hydrochloorthiazide

U kunt hydrochloorthiazide gebruiken als u levercirrose heeft.

Er is niet veel bekend over het gebruik van hydrochloorthiazide bij mensen met levercirrose. Dat komt omdat er niet veel onderzoek is gedaan bij levercirrose.

Deskundigen hebben bestudeerd wat er over hydrochloorthiazide bekend is. Ze verwachten dat de werking en de bijwerkingen van dit middel niet veranderen als u levercirrose heeft.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over hydrochloorthiazide met uw arts of apotheker.

Indapamide

Gebruik indapamide alleen als uw arts dit adviseert.

Indapamide is nog niet goed onderzocht bij patiënten met levercirrose. Het is daardoor niet bekend of de kans op bijwerkingen bij mensen met levercirrose groter is.

Maakt u zich ongerust? Of ervaart u bijwerkingen? Bespreek vragen over indapamide met uw arts of apotheker.