Hoe ontstaat levercirrose?

Veel leverziekten ontstaan omdat een type cel in de lever niet goed meer functioneert. De levercel staat hierbij centraal. Als de lever wordt geprikkeld door bijvoorbeeld hepatitisvirussen zal het lichaam de hulp inroepen van witte bloedcellen. De reactie die dan ontstaat heet ontsteking. Bij ontsteking gaan er veel levercellen kapot. Er ontstaat dan littekenweefsel, ofwel fibrose.

Als de ontsteking blijft voortduren, gaan steeds meer levercellen kapot. Hierdoor neemt de functie van de lever af. Doordat er meer fibrose optreedt, wordt de lever stugger. Dit vermindert de doorlaatbaarheid van de lever.

Uiteindelijk, als de lever grotendeels door fibrose is ingenomen, is er sprake van levercirrose. Hierbij is de functie van de lever sterk afgenomen. Ook wordt de doorlaatbaarheid van de lever voor bloed slecht. Er ontstaat dan portale hypertensie. Dit is een verhoogde bloeddruk in de poortader. De poortader voert bloed van de darmen naar de lever en aftakkingen daarvan.

Opvallend is dat het niet echt uitmaakt waardoor een levercel geprikkeld raakt. De volgorde is steeds ontsteking, fibrose en als er niets gedaan wordt levercirrose. Leverziekten kunnen ook galgangcellen aandoen. Als de aanleg van de galgangen niet goed gebeurd is, kunnen er met vocht gevulde holten ontstaan: cysten. Als volwassen galwegcellen gaan ontsteken, bijvoorbeeld bij een primaire scleroserende cholangitis, ontstaat ook littekenweefsel (fibrose).

Wat is de ernst van mijn levercirrose?

Child-Pugh is de naam van een classificatie voor de ernst van levercirrose. Deze indeling bestaat uit drie stadia: beginnende levercirrose (stadium A), ernstige levercirrose (stadium B) en zeer ernstige levercirrose (stadium C). Het vaststellen van uw stadium gebeurt door de maag-darm-lever-arts. Als u niet weet welk stadium u heeft, adviseren wij u dit na te vragen bij uw MDL-arts. Daarnaast adviseren wij u om aan uw huisarts en apotheker aan te geven dat u levercirrose heeft en de ernst ervan.

Wilt u meer weten over levercirrose? Hiervoor kunt u informatie vinden op de website van de Nederlandse Leverpatiëntenvereniging of de Maag-Lever-Darm-stichting.