Geneesmiddelen bij levercirrose

Levercirrose is een ernstige ziekte die invloed kan hebben op de farmacokinetiek en farmacodynamiek van een geneesmiddel. Op deze website vindt u informatie over geneesmiddelen bij patiënten met levercirrose. Per geneesmiddel vindt u een specifiek advies over de veiligheid bij levercirrose en de optimale (start)dosering. Het advies is voor sommige geneesmiddelen afhankelijk van de ernst van de levercirrose, uitgedrukt in de Child-Pugh Score. Wat deze score inhoudt kunt u hier vinden.

If you want to see an example of this site in English, please click here.

Hoe werkt deze website?

In de zoekbalk kunt u het geneesmiddel waarin u geïnteresseerd bent, intoetsen en het juiste middel aanklikken. De geneesmiddelen zijn per geneesmiddelgroep beoordeeld, vandaar dat u ook het advies voor andere geneesmiddelen uit dezelfde groep ziet. Voor niet alle geneesmiddelen is er een advies. Als het middel nog niet beoordeeld is, wordt dit aangegeven. 

Als het juiste geneesmiddel is aangeklikt, verschijnt er een advies met een toelichting. Via het kopje 'Samenvatting literatuur' kan een samenvatting van de farmacokinetische en veiligheidsliteratuur gevonden worden. Het volledige beoordelingsrapport kan via de link in PDF-formaat worden geraadpleegd met daarin de registratieteksten, literatuurtabellen en referenties. 

Update: Per 1 december 2017 zijn er vier nieuwe geneesmiddelgroepen aan de website toegevoegd: de benzodiazepines, nitratenSSRI's en systemische antihistaminica

Hoe zijn de adviezen tot stand gekomen?

De adviezen zijn tot stand gekomen door literatuuronderzoek te combineren met expert opinion. Een apotheker van Stichting Health Base heeft literatuuronderzoek gedaan en per geneesmiddel(groep) een concept beoordelingsrapport geschreven. Dit is besproken in het expertpanel, waarbij de experts hun kennis hebben toegevoegd aan het beoordelingsrapport. Deze methode is gepubliceerd in BMJ Open

Op deze website staan de vastgestelde conclusies en eventuele doseeradviezen. Een uitleg over de veiligheidsclassificatie kan hier gevonden worden. De beoordelingsrapporten met de zoekstrategie en de geraadpleegde literatuur is als PDF te raadplegen. 

Wie financiert deze website?

De adviezen zijn ontwikkeld vanuit Stichting Health Base. De informatie van Stichting Health Base is wetenschappelijk onderbouwd en wordt gefinancierd door de zorgverleners die deze informatie gebruiken. Health Base ontvangt geen financiering van de farmaceutische industrie. Voor het opstellen van de adviezen en het ontwikkelen van deze website is een subsidie ontvangen vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw (subsidienummer: 836044009) en vanuit de Maag Lever Darm stichting (subsidienummer: I 10-16).

Expertpanel

Het expertpanel geneesmiddelen bij levercirrose bestaat uit de volgende leden:

 • R.A. Weersink MSc, Stichting Health Base, Houten en de Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. M. Bouma, Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling Richtlijnontwikkeling, Utrecht
 • Prof. dr. D.M. Burger, Radboud Universitair Medisch Centrum, afdeling Apotheek, Nijmegen
 • Prof. dr. J.P.H. Drenth, Radboud Universitair Medisch Centrum, afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten, Nijmegen
 • Dr. N.G.M. Hunfeld, Erasmus Universiteit Medisch Centrum, afdeling Apotheek en afdeling Intensive Care, Rotterdam
 • Drs. M. Kranenborg, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Geneesmiddel Informatie Centrum, Den Haag
 • Drs. S.F. Harkes-Idzinga, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Geneesmiddel Informatie Centrum, Den Haag
 • Prof. dr. H.J. Metselaar, Erasmus Universiteit Medisch Centrum, afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten, Rotterdam
 • Drs. M. Monster-Simons, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Groningen
 • Drs. E. Okel, Poliklinische apotheek de Brug, Almere
 • Dr. S.D. Borgsteede, Stichting Health Base, Houten en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden

Belangenverklaring

R.A. Weersink Msc, dr. M. Bouma, dr. N.G.M. Hunfeld, drs. M. Kranenborg, drs. S.F. Harkes-Idzinga, drs. M. Monster-Simons, drs. E Okel, dr. S.D. Borgsteede: geen belangenconflicten gemeld.

Prof. dr. D.M. Burger ontvangt voor wetenschappelijk onderzoek subsidie van MSD, BMS en ViiV Healthcare. Hij heeft nascholing verzorgd voor Gilead, MSD, Abbvie, BMS en ViiV Healthcare. Alle betalingen zijn verricht aan de werkgever van Prof. Burger, het Radboudumc te Nijmegen.

Prof. dr. J.P.H. Drenth ontvangt voor wetenschappelijk onderzoek subsidie van Abbvie en Janssen. Hij is lid van adviesraden van Abbvie, BMS, Gilead, Janssen en Merck.  Alle betalingen zijn verricht aan de werkgever van Prof. Drenth, het Radboudumc te Nijmegen.

Prof. dr. H.J. Metselaar ontvangt voor wetenschappelijk onderzoek subsidie van AbbVie, Astellas, Novartis and Gilead.  Hij is lid van adviesraden van AbbVie, Astellas en Novartis.