Kennis

FTO-materiaal

Om eerstelijnszorgverleners te ondersteunen in het houden van een FarmacoTherapeutisch Overleg (FTO) over medicatieveiligheid bij een verminderde leverfunctie, stellen we het volgende materiaal ter beschikking:

  • een voorbeeldpresentatie
  • een document met achtergrondinformatie over het onderwerp
  • een handleiding voor Pharmacom en Mira om patiënten met de contra-indicatie 'leverfunctiestoornis' in kaart te brengen

Het materiaal is vanuit een subsidie van ZonMw ontwikkeld en kan hierdoor gratis aan u beschikbaar worden gesteld. Als voorwaarde vraagt de subsidieverstrekker om het gebruik van het materiaal te evalueren. Voor het verkrijgen van het FTO-materiaal willen we u dan ook vragen onderstaand formulier in te vullen.

Uw e-mailadres zullen we niet aan derden verstrekken, maar alleen gebruiken voor een uitnodiging voor evaluatie van het FTO. We zouden het erg waarderen als u hier te zijner tijd aan mee wil doen.